Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.9.2020. 2:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Telefonska karta za razgovor obavljen u pošti Plaški 1919

Opis: Telefonska karta za razgovor obavljen u pošti Plaški 1919 godine. Dobra kvaliteta, zanimljiva i rijetka masovna frankatura na ovom poštanskom dokumentu.
  • Telefonska karta za razgovor obavljen u pošti Plaški 1919
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 142
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: