Barac&Pervan auctions, Date: 10/12/2018 23:02
You are not logged in. Login

Auction 50 - Books, maps, posters

473 - Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien, Bauer & Raspe Nürnberg, 1899. Prvo izdanje!

800 EUR

474 - Ferdinand Šišić: Die Schlacht bei Nicopolis (25 sempeteber 1396) Carl Gerold, Beč 1899.

20 EUR

475 - Antun Gustav Matoš: Iverje. Mostar, 1899. Prvo izdanje.

95 EUR

476 - J. Barle: Josip Juraj Strossmayer; O pedesetgodišnjici njegova biskupovanja, Dionička tiskara, Zagreb 1900.

25 EUR

477 - Sebastian Kneipp: Moje liečenje vodom. L. Hartman (St. Kugli) Zagreb, oko 1900.

25 EUR

478 - Brüder Grimm: Kinder und Hausmärchen. München, 1900.

50 EUR

479 - Solymossy Sándor: Uti Rajzok. Budapest, 1901.

14 EUR

480 - Stjepan Radić: Najjača stranka u Hrvatskoj, Rijeka, 1902.

10 EUR

481 - Stjepan Radić: Hrvatski Pokret Godine 1903, Vlastita naklada Allegheny, 1903.

15 EUR

482 - Mirko Pisačić: Austro-Magjarija i naša ekonomska podredjenost. Zagreb, 1903. Drugo izdanje.

15 EUR

483 - Hristof Šmid: Eustahije. Zagreb, Zbor duhovne mladeži zagrebačke, 1906.

10 EUR

484 - Mile Sokolić: Krivnja. Zagreb, 1906. Prvo izdanje.

25 EUR