Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.2.2020. 20:34
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Dionice - Hrvatska

106 - Srećka lutrije iz 1930. godine

40 EUR

107 - SREĆKA u korist izgradnje crkve sv. Antuna u Beogradu, iz 1931. i fotografija s motivom Meštrovićeva kipa

10 EUR

108 - HVAR, Societa igienica di Lesina

40 EUR

-UNC 109 - ZAGREB, dionica Hrvatske poljodjelske banke

40 EUR

110 - GRUBIŠNO POLJE, Dionica Hrvatske štedionice dioničarskog društva u Grubišnompolju

35 EUR

+F 111 - ČAZMA, Hrvatska pučka štedionica, dioničarsko društvo u Čazmi, 200 kruna, 3.11.1906.

16 EUR

112 - SPLIT, Action de la "Spalato" Societe Anonyme des Ciments Portland

20 EUR

+VF 113 - ZAGREB, 4.5 %-tni zajam Slobodnog i Kr. glavnog grada Zagreba, 200 kruna

35 EUR

VF 114 - VARAŽDIN, Opća štediona dioničkog društva u Varaždinu, 100 kruna, srpanj1913.

15 EUR

-UNC 115 - GLINA, Hrvatska štedionica d.d. u Glini, 200 kruna, 19.8.1916, izvrsna kvaliteta

40 EUR

116 - RIJEKA, Dionica firme "Coloniale" Societa anonima industriale commerciale Fiume

30 EUR

-UNC 117 - ZAGREB, Hrvatska katolička banka u Zagrebu, 1000 kruna, 31.12.1919, izvrsna kvaliteta

35 EUR