Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.2.2020. 5:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Dionice - Srbija

VF 142 - BEOGRAD, "Jugoslavija" Opšte Osiguravajuće Društvo u Beogradu, 500 dinara, 1.01.1921.

10 EUR

VF 143 - BEOGRAD, "Jugoslavija" Opšte Osiguravajuće Društvo u Beogradu, 500 dinara, ožujak 1921.

10 EUR

144 - Beograd, Karađorđev dom, 50 dinara, siječanj 1926.

15 EUR

145 - Beograd, Karađorđev dom, 100 dinara, siječanj 1926.

15 EUR

146 - Beograd, Karađorđev dom, 300 dinara, siječanj 1926.

15 EUR

147 - BEOGRAD, Akcija Društva za vazdušni saobraćaj A. D.

35 EUR

-UNC 148 - BEOGRAD, "Ombla" drvarsko industrijska a. d. u Beogradu, 1000 dinara, siječanj 1939.

7 EUR

VF 149 - BEOGRAD, lutrijska obveznica na pogotke Srpskog Ministarstva financija, 100 dinara, 1.08.1943.

10 EUR