Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.1.2020. 12:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Numizmatička literatura

15 - Ljubić, Simo. Opis jugoslavenskih novaca. Zagreb: Artističko-tipografički zavod Dragutina Albrechta, 1875.

100 EUR

VF 16 - Truhelka, Ćiro, Slavonski banovci, Sarajevo 1897, original

75 EUR

UNC 17 - DUBROVNIK, Numismatisches Gesellschaft Wien, 1910,

10 EUR

+VF 18 - SPLIT, Stockert, Carl, Piccoli di Spalato, 1912

50 EUR

UNC 19 - DUBROVNIK, Numismatisches Gesellschaft Wien, 1916,

8 EUR

UNC 20 - DUBROVNIK, Saria, Balduin, O težini najstarijih dubrovačkih dinara, 1931

10 EUR

XF 21 - Rengjeo, Ivan, Hrvatsko-dalmatinski novci, Sarajevo 1934

60 EUR

XF 22 - Rengjeo, Ivan, Prvi Hrvatski novci, Sarajevo 1936

30 EUR

XF 23 - Rengjeo, Ivan, Početak kovanja slavonskih banovaca, Sarajevo 1939

15 EUR

XF 24 - Rengjeo, Ivan, Novci bosanskih banova i kraljeva, Sarajevo 1943

50 EUR

XF 25 - Rengjeo, Ivan, Numizmatičke vijesti br 6-7, Zagreb 1956, rijetko

10 EUR