Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.9.2017. 0:24
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Brodovi

0 - Dopisnica predana na brodu i preko Splita upućena u Zagreb

12 EUR

0 - Dopisnica Jadranske plovidbe D.D. sa Sušaka.

20 EUR

0 - Koverta s vrlo lijepim zaglavljem Jadranske plovidbe sa Sušaka

16 EUR

0 - Razglednica s prikazom brzog parobroda COBRA

14 EUR

0 - Razglednica Raba upućena brodom NOVI

60 EUR

0 - Razglednica Anversa (Belgija) upućena brodom SS ARCADIA

16 EUR

0 - Litografija brodarske tvrtke koja drži linije u Dalmaciji

20 EUR

0 - Koverta brodarske tvrtke Cosulic iz Trsta

16 EUR

0 - Pismo upućeno brodom LIBURNIA

60 EUR

0 - Pismo trgovca Andrije Prele iz Bara upućeno 17.01. 1913 brodom ADELSBERG

200 EUR

0 - Dva pisma iz korespodencije kapetana Miailovića sa žigovima LETTERE DI VAPORE.

30 EUR

0 - Lot 6 razglednica sve sa raznim brodskim žigovima brodova

40 EUR