Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.6.2020. 12:34
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Kraljevina Jugoslavija

(*) 829 - Mi.br. 145/158 nezupčana serija.

30 EUR

(*) 830 - Mi.br. 159/161 nezupčana serija,

14 EUR

** 831 - Michel br. 166F pogreška 9 din na 15 para.

50 EUR

** 832 - Mi.br. 200/211 kompletna serija u odličnoj kvaliteti.

35 EUR

** 833 - Mi.br. 257/268 kompletna serija

100 EUR

(*) 834 - Michel br. 228/236 devet vodoranih nezuzpčanih parova

900 EUR

** 835 - Crni rub pozicija u arku IV, V, X i XI. Ključna pozicija u ovoj vrijednosti, tip XI

110 EUR

** 836 - Mi.br. 285/298 kompletna serija u četvercu.

80 EUR

** 837 - Michel br. 349F četverac zupčan 12 ½,

100 EUR

838 - Mi.br. 433/436 kompletan niz u arcima.

130 EUR

(*) 839 - Probni otisak na nekoj dionici predloženog, a neprihvaćenog niza mali Petar

140 EUR

** 840 - Sedam probnih otisaka u raznoj boji za niz Mali Petar

35 EUR