Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.9.2020. 16:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 49 - Numizmatika, militarija

Dionice - Hrvatska

116 - HVAR, dionica Societa igienica di Lesina, 20 florina, 10.6.1881, 39x28 cm

40 EUR

117 - VARAŽDIN, Varaždin-Golubovec lokalna željeznica, 200 forinti, 28.01.1889, 23x36 cm

70 EUR

118 - VARAŽDIN, Varaždin-Golubovec lokalna željeznica, 200 guldena, 28.01.1889, 30,5x21,5 cm

70 EUR

119 - UDBINA, dionica narodne štedionice d. d. na Udbini, 50 kruna, 31.12.1904, 36x26,5 cm

35 EUR

120 - KARLOVAC, dionica Hrvatske dioničke tvornice koža u Karlovcu, 100 kruna, 1.5.1905, 39x28 cm

85 EUR

121 - SUNJA, dionica hrvatske štedione dioničarskog družtva u Sunji, 100 kruna, 1.10.1907, 40x28 cm

40 EUR

122 - PUNAT, dionica Austro-hrvatskog parobrodarskog dioničkog društva u Puntu, 50 kruna, 1.12.1910, 38x27 cm

40 EUR

123 - PREGRADA, jamčevna isprava Kotarske dionične štedione u Pregradi, 260 kruna, 10.08.1912, 21x36 cm

12 EUR

124 - ZAGREB, dionica Urania-Helios d.d. za vodjenje kina i industriju filmova u Zagrebu, 1000 kruna, 14.03.1919, 42x28 cm

30 EUR

125 - OMIŠ, dionica hrvatske pučke štedionice u Omišu, 120 kruna, 26.03.1919, 41x30,5 cm

35 EUR

126 - ZAGREB, dionica Prve hrvatske štedionice, 200 kruna, 17.12.1921, 37x31 cm

30 EUR

127 - ZAGREB, dionica Prve hrvatske štedionice, 1000 forinti ili 2000 kruna, 17.12.1921, 37x31 cm

18 EUR