Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 28.10.2020. 13:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 49 - Numizmatika, militarija

Papirni novac - Hrvatska

VF 23 - 35 filira (novčića), Bregana, vlastelinstvo Kiepach, Barac PNH69, VF, rijetko

120 EUR

VF 24 - 15 dinara, Bregana, vlastelinstvo Kiepach, Barac PNH70, VF, rijetko

150 EUR

UNC 25 - 10 filira, Osijek 10.6.1919, Barac H50, UNC!

30 EUR

VF 26 - 50 filira, Zagreb, knjižara Trpinac, Barac H26, VF

65 EUR

VG 27 - 10 kruna, pretisak ISTITUTO DI CREDITO CONSIGLIO NAZIONALE FIUME, rupa na sredini

40 EUR

VF 28 - 2 lire, RAB-ARBE koncentracijski logor, jedna od najvećih rijetkosti hrvatske notafilije, VF, Barac H75, Campbell 6403

1500 EUR

VF 29 - 5 lira, RAB-ARBE koncentracijski logor, jedna od najvećih rijetkosti hrvatske notafilije, VF, Barac H76, Campbell 6404

1800 EUR

XF 30 - 500 dinara/kuna 15.8.1943, izuzetno rijetko, Pick S117, Barac H221, XF (cancellation hole)

250 EUR

-XF 31 - 1000 dinara/kuna 15.8.1943, izuzetno rijetko, Pick S118, Barac H222, VF-XF

200 EUR

UNC 32 - 100 dinara/kuna 15.8.1943, izuzetno rijetko, Pick S122, Barac H226, UNC

450 EUR

VG 33 - 5000 dinara/kuna 15.8.1943, izuzetno rijetko, Pick S125, Barac H228, VG

120 EUR

XF 34 - 500 dinara/kuna 15.1.1943, izuzetno rijetko, Pick S108, Barac H217, XF (cancellation holes)

250 EUR