Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.10.2021. 22:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Brodsko-posavska županija

#/A 1513 - Pozdrav iz Cerne, Rim. kat. crkva i župni dom, 1913.

26 EUR

O/A 1514 - Crikvenica, oko 1904.

20 EUR

#/A-B 1515 - Crikvenica, 1898.

35 EUR

#/A 1516 - Pozdrav iz Čabra, 1899.

20 EUR

#/A 1517 - Čabar, oko 1926.

12 EUR

#/C 1518 - Čakovec, 1897.

45 EUR

O/A 1519 - Pozdrav iz Daruvara, Glavni trg, oko 1920.

16 EUR

O/A 1520 - Daruvar, Katolička i Grčko srpska crkva, oko 1920.

16 EUR

O/A 1521 - Pozdrav iz Daruvara, oko 1920.

16 EUR

O/A 1522 - Pozdrav iz Daruvara, oko 1920.

18 EUR

O/A 1523 - Pozdrav iz Daruvara, hotel Barta, oko 1920.

16 EUR

O/A 1524 - Daruvar, oko 1920.

16 EUR