Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.10.2021. 23:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Brodsko-posavska županija

#/A 1573 - Lokve, Bukovac, 1911.

18 EUR

#/A 1574 - Lokve, 1911.

20 EUR

#/B 1575 - Pozdrav iz Maje, 1903.

30 EUR

#/A-B 1576 - Maruševac, 1933.

35 EUR

#/A-B 1577 - Metković, glavna ulica, oko 1910.

18 EUR

#/A 1578 - Nevesinje, 1909.

18 EUR

#/A 1579 - Nevesinje, 1910.

18 EUR

#/A 1580 - Pozdrav iz Novog Marofa, 1904.

220 EUR

#/A 1581 - Pozdrav iz Novog Marofa, 1909.

35 EUR

O/A 1582 - Novo Ciće, gostiona i trgovina Stjepan Vizec, oko 1920.

35 EUR

#/A-B 1583 - Pozdrav iz Obrovca pod Velebitom, 1925.

16 EUR

X/A-B 1584 - Pozdrav iz Obrovca, oko 1925.

16 EUR