Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 3.7.2020. 1:06
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot 7 paketnih karata upotrebljenih na području Hrvatsk

Opis: Lot 7 paketnih karata upotrebljenih na području Hrvatske, sve franikrane verigarima. Neke i s prepolovnjenim markam u nedostatku potrebite frankature. Dobra kvaliteta, atraktivno i povoljan start.
  • Lot 7 paketnih karata upotrebljenih na području Hrvatsk
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 584
  • Kategorija: Verigari izvan Slovenije
  • Kvaliteta: