Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.4.2021. 16:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 92 probni otisak na bijelom kartonu u originalnoj boji

Opis: Mi.br. 92 probni otisak na bijelom kartonu u originalnoj boji. Opisano u HFS br.3 na str 40 pod 1. Dobra kvaliteta.
  • Mi.br. 92 probni otisak na bijelom kartonu u originalnoj boji
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 104
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: (*)