Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 15:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata s kompletnim saržajem

Opis: Pismo manjeg formata s kompletnim saržajem upućeno iz Pettau (Ptuj) u WARASDIN (Varaždin) 04.11. 1855 godine. Dolaz na poleđini. Na pismu komentar olovkom M.P. Platte C i punca WALDER. Dobra kvaliteta.
  • Pismo manjeg formata s kompletnim saržajem
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 516
  • Kategorija: Slovenija
  • Kvaliteta: