Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 15:48
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem (formular s mjesečnim cijenama kruha i mesa za 1857 godinu) upućen iz LANDSTRASS (Kostanjevica) u LAIBACH (Ljubljanu). Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 506
  • Kategorija: Slovenija
  • Kvaliteta: