Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 16:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz KRAINBURG

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz KRAINBURG (Kranj) u LAIBACH (Ljubljanu) 21.02. 1854. Dolaz Laibach. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz KRAINBURG
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 502
  • Kategorija: Slovenija
  • Kvaliteta: