Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.4.2021. 13:57
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz RADMANSDORF

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz RADMANSDORF (Radovljica) u LAIBACH (Ljubljana) 25.07. 1847 godine. Dolaz Laibach u plavoj boji na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz RADMANSDORF
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 509
  • Kategorija: Slovenija
  • Kvaliteta: