Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 11.7.2020. 1:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućno iz TSCHERNEMBL

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućno iz TSCHERNEMBL (Črnomelj) u LAIBACH (Ljubljanu) 22.05. 1851 godine. Dolaz Laibach u plavoj boji. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućno iz TSCHERNEMBL
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 513
  • Kategorija: Slovenija
  • Kvaliteta: