Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 8.3.2021. 19:34
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo s kompletnim i zanimljivim sadržajem

Opis: Preporučeno pismo s kompletnim i zanimljivim sadržajem iz Kabineta maršala Jugoslavije upućeno iz Beograda u Slavonski Brod 09.11. 1954.
  • Preporučeno pismo s kompletnim i zanimljivim sadržajem
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 907
  • Kategorija: Tito
  • Kvaliteta: