Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Mostar, marka s pogreškom tiska.

Opis: Provizorno izdanje za Mostar, marka s pogreškom tiska. Opisano u PS pod NDH 47 TP-I. Tipična pogreška 9. polja.
  • Provizorno izdanje za Mostar, marka s pogreškom tiska.
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 900
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **