Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.4.2018. 15:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Mostar PS br. 2a

Opis: Provizorno izdanje za Mostar PS br. 2a, dubokotisni papir. Punca Tiberio.
  • Provizorno izdanje za Mostar PS br. 2a
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 902
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: *