Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.4.2021. 16:07
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Sentu. Kompletan niz tzv. Male Sente

Opis: Provizorno izdanje za Sentu. Kompletan niz tzv. Male Sente sa fotoatestom Caffaz za marke Mi.br. 7, 8, 10 i porto 1. Odlična kvaliteta. Rijetko.
  • Provizorno izdanje za Sentu. Kompletan niz tzv. Male Sente
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 733
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **