Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.3.2021. 2:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno lokalno izdanje za Beltince, 75 fil

Opis: Provizorno lokalno izdanje za Beltince, 75 fil s ručnim SHS pretiskom.
  • Provizorno lokalno izdanje za Beltince, 75 fil
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 556
  • Kategorija: Slovenija
  • Kvaliteta: