Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.4.2021. 1:59
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIJEKA FIUME, oznaka za kapetansku kapu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 60x48 mm

Opis: RIJEKA FIUME, oznaka za kapetansku kapu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 60x48 mm. Parobrodarsko društvo "Adria" osnovano je 1882 godine. Na vrhuncu je posjedovalo 34 parobroda. Nakon prvog svj. rata predano Italiji. 1937 se pripaja talijanskoj "Tirreniji" te prestaje s radom.
  • RIJEKA FIUME, oznaka za kapetansku kapu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 60x48 mm
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 358
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner