Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 8.3.2021. 19:32
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Sao Tome e Principe J.B. Tito tri razno zupčana bloka

Opis: Sao Tome e Principe J.B. Tito tri razno zupčana bloka, zupčani i nezupčani arak, MC te FDC sa zupčanim i nezupčanim nizom iz sredine arka. Na zupčanom arku u manjem dijelu trag gume na prednjoj strani.
  • Sao Tome e Principe J.B. Tito tri razno zupčana bloka
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 904
  • Kategorija: Tito