Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 8.3.2021. 19:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Sjeverna Korea, J.B. Tito niz od četiri marke s Kim Il Sungom

Opis: Sjeverna Korea, J.B. Tito niz od četiri marke s Kim Il Sungom te marka u maršalskoj odori i FDC sa zupčanom i nezupčanom takvom markom.
  • Sjeverna Korea, J.B. Tito niz od četiri marke s Kim Il Sungom
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 905
  • Kategorija: Tito