Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.10.2018. 3:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Bosna i Hercegovina

* 576 - 1906, dvije marke u mješovitom zupčanju 9:10:12.

10 EUR

**/* 577 - 1906, 12 markaka u mješovitom zupčanju 9:10:12.

50 EUR

* 578 - 1906, četiri marke mješovito zupčane 9:12.

18 EUR

579 - Michel br. 29/44 u mješovitom zupčanju 12 ½: 6 ½ : 12 ½ : 6 ½.

120 EUR

580 - Michel br. 29/44 u mješovitom zupčanju 9 ½ : 9 ½ : 12 ½ : 12 ½.

90 EUR

581 - Michel br. 29/44 zupčanje 6 ½.

130 EUR

582 - Mi.br. 39 razne kombinacije zupčanja, prikaz originala i dvaju falsifikata.

350 EUR

583 - Michel br. 29/44 pojedinačne probe u crnotisku

220 EUR

* 584 - Michel br. 84 nezupčana.

25 EUR

585 - Lot BiH maraka. Zanimljivi žigovi

25 EUR

**/*/⦿ 586 - Mali lot maraka niza krajobrazi

35 EUR

** 587 - Michel br. 96 pogreška pretiska,

12 EUR