Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.12.2019. 7:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 49 - Numizmatika, militarija

121 - SUNJA, dionica hrvatske štedione dioničarskog družtva u Sunji, 100 kruna, 1.10.1907, 40x28 cm

40 EUR

122 - PUNAT, dionica Austro-hrvatskog parobrodarskog dioničkog društva u Puntu, 50 kruna, 1.12.1910, 38x27 cm

40 EUR

123 - PREGRADA, jamčevna isprava Kotarske dionične štedione u Pregradi, 260 kruna, 10.08.1912, 21x36 cm

12 EUR

124 - ZAGREB, dionica Urania-Helios d.d. za vodjenje kina i industriju filmova u Zagrebu, 1000 kruna, 14.03.1919, 42x28 cm

30 EUR

125 - OMIŠ, dionica hrvatske pučke štedionice u Omišu, 120 kruna, 26.03.1919, 41x30,5 cm

35 EUR

126 - ZAGREB, dionica Prve hrvatske štedionice, 200 kruna, 17.12.1921, 37x31 cm

30 EUR

127 - ZAGREB, dionica Prve hrvatske štedionice, 1000 forinti ili 2000 kruna, 17.12.1921, 37x31 cm

18 EUR

128 - SUŠAK, Jadranska plovidba, 100 dinara, 14.07.1923, 31x25 cm

30 EUR

129 - SPLIT, dionica Jugoslovensko-Amerikanska plovidba a.d., 12,500,000 dinara u zlatu, 1.11.1924, 36x29,5 cm

50 EUR

130 - SPLIT, dionica Jugoslovensko-Amerikanska plovidba a.d., 12,500,000 dinara u zlatu, 31.11.1928, 36x29,5 cm

50 EUR

131 - ZAGREB, temeljnica osiguravajuće zadruge "CROATIA", 125 dinara, 1.01.1929, 33,5x21 cm

30 EUR

132 - ZAGREB, dionica gospodarske štedionice d.d. u Zagrebu, 2500 kuna, 7.04.1942, 30x23 cm

20 EUR