Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.7.2020. 0:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Baranja, Dalmacija i Rijeka

** 146 - PS br. 14 pogreška pretiska, ORONA umjesto CORONA.

30 EUR

* 147 - PS br. 12 dvostruki otisak riječi DI CORONA.

80 EUR

** 148 - PS br. 13 pomak pretiska.

25 EUR

** 149 - PS br. 13 pogreška pretiska, nedostaje I u riječi CENTESIMI.

60 EUR

**/*/⦿ 150 - Lot više maraka s pomakom jednog broja nominale u odnosu na drugi.

20 EUR

151 - Lot više maraka s manjim pogreškama u pretisku,

25 EUR

**/*/⦿ 152 - Lot od četverca i dvije marke kod kojih je vidljiva pogreška tiska

14 EUR

** 153 - PS br. 1 porto, obrnuti pretisak

10 EUR

** 154 - PS br. 16 četverac s rubnim brojevima arka.

20 EUR

**/⦿ 155 - Lot od sedam četveraca ili većih komada s ugaonim brojevima araka.

70 EUR

* 156 - PS 1/14, 22 i porto 10/13 te marka I, sve na falcu.

60 EUR

* 157 - PS br. 1/9 porto.

85 EUR