Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.5.2021. 21:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Dokumenti i ostalo

866 - Mađarska, omot pisma upućenog preporučeno iz Kubina u Peštu,

70 EUR

867 - Poštanska doznačnica za novac upućen iz Vadasza u Budimpeštu 15.11. 1871

30 EUR

868 - Poštanska doznačnica za novac upućen iz Nagy-Bittse u Peštu 03.09. 1878.

25 EUR

869 - Poštanski dokument iz 1919 godine sa žigom pošte PEČUH

40 EUR

870 - Lot dvije bjanko poštanske doznačnice Italije s pretiskom VENEZIA GIULIA.

35 EUR

871 - Italija VENEZIA GIULIA paketna karta za pakt upućen iz Trsta u Švicarsku 05.08. 1920

35 EUR

872 - Italija, VENEZIA GIULIA provizorna paketna karta za paket upućen iz Trsta u Švicarsku 24.06. 1920.

100 EUR

** 873 - Njemačka okupacija Makedonije,

90 EUR

** 874 - Mađarska, lot redovnih i porto araka

30 EUR

875 - Vatikan, lot maraka, pisama i FDC-a sve u jednoj kutiji.

80 EUR

876 - EUROPA CEPT zbirka u dva safe albuma,

150 EUR

877 - Švedska, zbirka u originalnom KB albumu na listovima od 1960 do 1980 godine

60 EUR