Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 18:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Sokoli

O/A 1041 - II. Hrv. svesokolski slet Zagreb 1911.

20 EUR

O/A-B 1042 - II. Hrv. svesokolski slet Zagreb 1911.

20 EUR

O/A-B 1043 - II. Hrv. svesokolski slet Zagreb 1911.

20 EUR

#/A 1044 - II. Hrv. svesokolski slet Zagreb 1911.

18 EUR

O/A-B 1045 - V. slet sokolske župe Rijeka u Sušaku na Vidovdan 1924.

20 EUR

O/B 1046 - V. župski slet Župe Svetozara Miletića u Somboru 1927.

16 EUR

#/A 1047 - Sokolski slet u Zagrebu 1874-1934, 1934.

18 EUR

#/A-B 1048 - Sokolski slet u Zagrebu 1934.

18 EUR

#/A-B 1049 - Izdanje Jugoslavenske sokolske matice, 1935.

18 EUR