Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.5.2021. 20:36
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Partizani i provizorna izdanja

** 624 - Provizorno izdanje za Zagreb, 160 na 0,50 kn na pelir papiru.

40 EUR

** 625 - Provizorno izdanje za Split, pet maraka na boljoj varijanti papira.

30 EUR

** 626 - Provizorno izdanje za Split, 20 na 3,50 kn na papiru za offsetni tisak

20 EUR

** 627 - Provizorno izdanje za Split, komplet T/B parova

150 EUR

** 628 - Provizorno izdanje za Split, 10 na 0,50 kn, arak na pelir papiru

85 EUR

** 629 - Provizorno izdanje za Sarajevo, probojni pretisak na marci ratnog doprinosa od 1 kune

40 EUR

** 630 - Provizorno izdanje za Mostar, pogreška tiska, točka u 0.

30 EUR

* 631 - Provizorno izdanje za Mostar, pogreška pretiska JUGOSIAVIA umjesto JUGOSLAVIJA.

35 EUR

** 632 - Provizorno izdanje za Mostar, marka 10 na 0,50 kn

80 EUR

** 633 - Provizorno izdanje za Mostar, 40 na 1 kn. pogreška pretiska

20 EUR

**/* 634 - Provizorno izdanje za Mostar, 40 na 1 kn s pogreškom pretisk

30 EUR

** 635 - Provizorno izdanje za Mostar, 10 na 2 kn. pogreška pretisk

30 EUR