Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.9.2019. 8:34
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Zagreb, 160 na 0,50 kn na pelir papiru.

Opis: Provizorno izdanje za Zagreb, 160 na 0,50 kn na pelir papiru. Odlična kvaliteta.
  • Provizorno izdanje za Zagreb, 160 na 0,50 kn na pelir papiru.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 624
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **