Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.9.2019. 8:39
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Split, 10 na 0,50 kn, arak na pelir papiru

Opis: Provizorno izdanje za Split, 10 na 0,50 kn, arak na pelir papiru. Rijetko, dobra kvaliteta.
  • Provizorno izdanje za Split, 10 na 0,50 kn, arak na pelir papiru
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 628
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **