Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 25.8.2019. 2:38
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Mostar, 50 na 8 kn.

Opis: Provizorno izdanje za Mostar, 50 na 8 kn. Pogreška pretiska, nedostaju slova DEM KRATSKA pogreška u riječi JUGOSLAVIJA slovo N umjesto U i nedostaje A pa pretisak izgleda JNGOSL VIA. Rijetko.
  • Provizorno izdanje za Mostar, 50 na 8 kn.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 640
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: (*)