Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.5.2021. 21:05
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Brodovi

O/A 1032 - Kr. brod Dalmacija oko 1925.

12 EUR

O/A-B 1033 - Kr. brod Dubrovnik oko 1925.

12 EUR

O/A 1034 - Britanska flota kod Šibenika: Furiosus, oko 1925.

12 EUR

O/A 1035 - Britanska flota kod Šibenika: Glorious, oko 1925.

12 EUR

O/A 1036 - S/S Kumanovo, Šibenik, oko 1925.

12 EUR

#/B 1037 - R.H. Smodlaka, Tivat, 1930.

16 EUR

O/A 1038 - Spasilac oko 1925.

12 EUR

O/A 1039 - Kr. brod Zmaj, oko 1925.

12 EUR

O/A 1040 - Šibenik, vojni brod, oko 1925.

12 EUR

#/A-B 2830 - S.M.S. Radetzki 1899.

12 EUR