Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.5.2021. 21:16
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Hrvatska

X/A-B 892 - Pozdrav iz Barilovića, oko 1910.

18 EUR

#/A 893 - Benkovac 1940.

14 EUR

#/A-B 894 - Pozdrav iz Betine, 1932.

16 EUR

#/A-B 895 - Pozdrav iz Bjelovara, 1905.

16 EUR

#/B 896 - Bogomolje 1910.

220 EUR

X/B 897 - Bregana 1899.

18 EUR

#/A-B 898 - Brioni 1903.

18 EUR

#/A-B 899 - Pozdrav iz Delnice oko 1910.

18 EUR

O/A-B 900 - Delnice, Gorski Kotar, oko 1930.

16 EUR

O/A 901 - Dubrovnik-Raguse: Poljana, Tošović oko 1920.

18 EUR

#/A-B 902 - Gjurgjevac-Đurđevac, 1910.

20 EUR

X/A-B 903 - Fužine, Mosinger, oko 1904.

16 EUR