Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.1.2021. 10:46
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

Dionice - Hrvatska

133 - DUBROVNIK-RAGUSA, Društvo Pomorsko Dubrovačko, dionica na 200 florina, 1870, 39x26 cm

70 EUR

134 - ZAGREB, Hrvatska Poljodjelska Banka, dionica na 50 kruna, 1.8.1906, 37x25 cm

35 EUR

135 - VIRJE, Hrvatska Štediona, dionica na 100 kruna, 12.2.1906, 35,5x26 cm

30 EUR

136 - ZAGREB, Slobodni i Kraljevski grad, zadužnica na 500 kruna, 1.10.1910, 27x41,5 cm

40 EUR

137 - ZAGREB, Zadruga Hrvatskih Vinogradara, dionica na 100 kruna, 1.12.1911, 38x27 cm. Zanimljivo - na ime Ljudevita grofa Kulmera.

65 EUR

138 - STON, Pučka Štedionica, dionica na 50 kruna, 6.8.1913, 40x26 cm

18 EUR

139 - ŽUPANJA, Županjska Štediona, dionica na 250 kruna, 15.10.1913, 35x23,5 cm

15 EUR

140 - ZAGREB, Hrvatska Katolička Banka, dionica na 100 kruna, 31.12.1919, 36x27 cm

22 EUR

141 - ZAGREB, Prva Hrvatska Štedionica,dionica na 250 forinti, 27.3.1920, 36x31 cm

22 EUR

142 - Sv.Ivan Zelina, Zelinska dionička štediona, dionica na 500 kruna, 15.3.1922, 33x25 cm

14 EUR

143 - GLINA, Hrvatska Štediona, dionica na 50 dinara, 1.6.1923, 34x23,5 cm

16 EUR

144 - ZAGREB, Hinko Franck i sinovi, dionica na 250 dinara, 15.12.1927, 34x25 cm

25 EUR