Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.1.2021. 11:02
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

Papirni novac - Kraljevina Jugoslavija

XF 118 - Kraljevina Jugoslavija (SHS), 1 dinar 1919, lažna, vrlo atraktivno, VF+

40 EUR

XF 119 - Kraljevina Jugoslavija (SHS), 100 dinara 1920, lažna, vrlo atraktivno, VF

100 EUR

XF 120 - Kraljevina Jugoslavija (SHS), 1000 dinara 1920 s rozetom, lažna, izuzetno rijetko, aUNC

150 EUR

XF 121 - Kraljevina Jugoslavija, 10 dinara 1926 probni otisak plave boje, revers, XF

60 EUR

XF 122 - Kraljevina Jugoslavija, 100 dinara 1929 samo revers, izuzetno rijetko, XF+

220 EUR