Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.1.2021. 9:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

Žetoni

44 - SLAVONIJA, žeton, vlastelinstvo grofa Eltza, Cu, probušen radi nošenja, Mandić HR 97, rijetko

55 EUR

VF 45 - VARAŽDIN, Sorlini "dukat"FRAN SORLINI IGRAČA MARKA, VF, Mandić 2012 str. 145

30 EUR

46 - SLAVONIJA, žeton, Osijek, J.Frank 5 hellera, Mandić HR 39/2, AE, 18.5 mm, rijetko

110 EUR

47 - SLAVONIJA, žeton, Osijek, J.Frank 10 hellera, Mandić HR 39/3, AE, 20.5 mm, rijetko

110 EUR

48 - SAMOBOR, žeton, E.Presecky 1 filir, Mandić HR 76/1, AE, 22 mm, rijetko

80 EUR

VF 49 - 20 vinar IDRIJA, Občno Konsumno Društvo, rijetko, VF, Mandić 2012 str. 88

50 EUR

XF 50 - SLOVENIJA, Nova Gorica 25000 lira, Casino, Ag, 26.33 g, 38.4 mm, Mandić 2012 str 166, XF

40 EUR

XF 51 - PORTOROŽ, Slovenija, Casino žeton na 50.000 lira, plastika, 50 mm

12 EUR

XF 52 - PORTOROŽ, Slovenija, Casino žeton na 100.000 lira, plastika, 51 mm

12 EUR