Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.2.2021. 8:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

Fotografije i promičba

257 - FRANZ JOSEF I, fotografija na kartonu. Foto studio L. Angerer. Beč, oko 1870. godine.

40 EUR

XF 258 - DONJI MIHOLJAC, fotografije (2) posjeta F. Josepha vojnim manevrima 1901, 150x110 mm

80 EUR

259 - Velike fotografije (2)Austrijske inžinjerije iz 1899 godine prilikom izrade velikog pontonskog mosta na rijeci Mures kod Segedina. 24,5x31 cm, 30x24 cm (bez paspartua).

100 EUR

260 - PULA, lot fotografija (4) K.u.K. brodova snimljenih u ratnoj pulskoj luci (cca 70x110 mm)

65 EUR

261 - Fotografija osoblja vojne bolnice (“Reserve Spital/Truppen Spital”) i 2 fotografije njegovateljice Jelke u lotu. Karlovac, 1917/18. godine.

30 EUR

262 - Razglednica sa siročadi poginulih vojnika u Prvom svjetskom ratu + privjesnica “ZA KRALJA I ZA DOM” povodom rođendana Franje Josipa I 18. 8. 1915. godine.

17 EUR

263 - Kraljevina Jugoslavije, fotografija zrakoplovnog časnika u automobilu (Peugeot 5cv) s malim avionom na poklopcu motora, 140x92 mm.

30 EUR

264 - KRALJEVINA JUGOSLAVIJA, lot fotografija i dokumenata (46) pilota hidroaviona Vladete Petrovića. Obavezno pogledati, fotografije aviona, posada, znaka pilota hidroaviona.

222 EUR

265 - NOVA GRADIŠKA, 3 fotografije vojnika u lotu. 1943

10 EUR

266 - DOMOBRANI, 2 fotografije u lotu, Sarajevo, 1942.?

12 EUR

267 - OGLAS: fotografija OGLASA sa smrtnom presudom podpukovnika Stjepana Neubergera, 1941. godina.

18 EUR

268 - DOMOBRANI, 2 fotografije u lotu, Bosna.

20 EUR