Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 1:32
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine

F 77 - 2 krune / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD ZAKOT OKRAJ BREŽICE

25 EUR

F 78 - 2 krune / krone / koruna s pretiskom: VOJAŠKO RAVNATELJSTVO ZA JI. ŠTAJER / SHS / V MARIBORU

90 EUR

F 79 - 2 krune / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO NA TREBELNEM

45 EUR

F 80 - 2 krune / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO OKOLICA SLATINA OKROG GLAV PTUJ

18 EUR

F 81 - 2 krune / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO GRAD MOSTE

15 EUR

F 82 - 2 krune / krone / koruna s pretiskom: MESTNA OBČINA ŠKOFJA LOKA

40 EUR

F 83 - 2 krune / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD ŽMINEC (kod Škofje Loke)

70 EUR

F 84 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: BEZIRKSHAUPTMUNZAMT PETTAU

55 EUR

F 85 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO DUBRAVA

25 EUR

F 86 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO DOLENJAVAS

25 EUR

F 87 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD ST.PETER POD SV.GORAMI BEI KÖNIGSBERG (Bistrica ob Sotli)

65 EUR

F 88 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD BISTRICA PRI LEMBAHU

35 EUR