Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 2.7.2020. 20:32
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

37 - 500 kuna, 1941, original, Au - 10 g, tip "Ante Pavelić" UNC

3000 EUR

38 - HRVATSKA 25 Kuna, 2013. sredina novca je uništena međutim ono što je zanimljivo je da su i vanjski i nutarnji dio srebrne boje

50 EUR

XF 39 - Kraljevina Jugoslavija, 2 dinara 1925 godina, greška u otkovu, rijetko

100 EUR

-XF 40 - Kraljevina Jugoslavija, 20 dinara 1925, Au 6.45 g; 0.900, VF-XF

260 EUR

41 - JUGOSLAVIJA, 50 para 1978, vrlo zanimljiva greška u kovanju.

30 EUR

UNC 42 - Jugoslavija, 150 dinara 1994, Au 7.8 g; 0.900, UNC

300 EUR

43 - Jugoslavija, 25 ECU, 1991, EU nadgledna komisija, Ag - 25 g, 40 mm, PP u originalnom etuiu i sa certifikatom.

90 EUR

44 - SLAVONIJA, žeton, vlastelinstvo grofa Eltza, Cu, probušen radi nošenja, Mandić HR 97, rijetko

55 EUR

VF 45 - VARAŽDIN, Sorlini "dukat"FRAN SORLINI IGRAČA MARKA, VF, Mandić 2012 str. 145

30 EUR

46 - SLAVONIJA, žeton, Osijek, J.Frank 5 hellera, Mandić HR 39/2, AE, 18.5 mm, rijetko

110 EUR

47 - SLAVONIJA, žeton, Osijek, J.Frank 10 hellera, Mandić HR 39/3, AE, 20.5 mm, rijetko

110 EUR

48 - SAMOBOR, žeton, E.Presecky 1 filir, Mandić HR 76/1, AE, 22 mm, rijetko

80 EUR