Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2020. 10:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

F 85 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO DUBRAVA

25 EUR

F 86 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO DOLENJAVAS

25 EUR

F 87 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD ST.PETER POD SV.GORAMI BEI KÖNIGSBERG (Bistrica ob Sotli)

65 EUR

F 88 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD BISTRICA PRI LEMBAHU

35 EUR

F 89 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: HRANILNICA IN POSOJILNICA NA HOMCU / OKR. ZADRUGA S NEOMEJENO ZAVEZO

25 EUR

F 90 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO SV.JOŠT PRI VRHNIKI

18 EUR

F 91 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINA VURBERG / GEMEINDE WURMBERCH

15 EUR

F 92 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: HRANILNICA IN POSOJILNICA V LEMBERGU / OKR. ZADRUGA S NEOMEJENO ZAVEZO

75 EUR

F 93 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: MESTNA OBČINA ČRNOMELJ / PREJELO DNE / 19

20 EUR

F 94 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD V LOŽU

17 EUR

F 95 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD SLIVNICA PRI CELJU

50 EUR

F 96 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: K.K.FINANZWACH ABTEILUNG IN LAIBACH / ODDELEK C.KR. FINANČNE STRAŽE

25 EUR