Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.2.2020. 14:57
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

F 97 - 10 kruna / krone / koruna s pretiskom: FINANČNA DEŽELNA BLAGAJNA SHS LJUBLJANA

10 EUR

F 98 - 20 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI TRG VOJNIK PRI CELJU

20 EUR

F 99 - 20 kruna / krone / koruna s pretiskom: BEZIRKSHAUPTMARKTRAT PETTAU

25 EUR

F 100 - 20 kruna / krone / koruna s pretiskom: OKRAJNO GLAVARSTVO VELIKOVEC / KRALJESTVO SRBOV HRVATOV IN SLOVENCEV

200 EUR

F 101 - 20 kruna / krone / koruna s pretiskom: PRVA DOLENJSKA POSOJILNICA REGISTRIRANA ZADRUGA S NEOMEJENIM POROŠTVOM V METLIKI

40 EUR

F 102 - 20 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO KOKANJC

35 EUR

F 103 - 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: MESTNI MAGISTRAT CELJE i pretisak s markom DAVČNI URAD SHS ŠOŠTANJ

55 EUR

F 104 - 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: HRANILNICA IN POSOJILNICA NA TREBELNEM / OKRAJNA ZADRUGA S NEOMEJENOM ZADEVOM

40 EUR

F 105 - 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINA PREČINA OKRAJ RUDOLFOVO i pretisak s markom: DAVČNI URAD CERKNICA

65 EUR

F 106 - 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO OBČINE ŽIRI / DNE / ŽUPAN i pretisak s markom: HRANILNICA IN POSOJILNICA V KAMNIKU / OKRAJNA ZADRUGA S NEOMEJENOM ZADEVOM

50 EUR

F 107 - 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: SAVINJSKA POSOJILNICA V ŽALCU

30 EUR

F 108 - 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: PODRUŽNICA AVSTRO OGRSKE BANKE V LJUBLJANI

45 EUR