Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.1.2021. 9:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 53 - Knjige, zemljovidi, plakati

Crna Gora

1031 - G. Frilley i J. Wlahovitj: Le Montenegro contemporain. Pariz, 1876.

60 EUR

1032 - Vuk Vrčević: Narodne pripovijesti i presude iz života po Boki Kotorskoj, Hercegovini i Crnojgori. Dubrovnik: Nakladom knjižare D. Pretnera, 1890.

50 EUR

1033 - Gorski vijenac Petra Petrovića Njegoša vladike crnogorskoga. Ženeva, 1917.

190 EUR

1034 - Dr. Sekula Drljević: Centralizam ili federalizam? Zemun: Štamparija M. Mlađana, 1926.

45 EUR