Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.1.2021. 10:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 53 - Knjige, zemljovidi, plakati

Slavonija

944 - van der Bruggen: Regnum Slavoniae

330 EUR

945 - J. B. Homann: Regnum Sclavoniae

190 EUR

946 - Demeter Görög: Srijemska županija (Comitatus Sirmiensis)

80 EUR

947 - Demeter Görög: Đurđevačka pukovnija (Legionis Limitaneae St. Georgiensis)

80 EUR

948 - Matija Petar Katančić: Dissertatio de columna militaria romana ad Eszekum. Osijek: tiskara Martina Diwalta, 1782.

400 EUR

949 - Prigodni govori, sabrao i priredio Vjekoslav Klemen, knjiga I. Belovar: Tisak J. Fleischmanna, 1888.

35 EUR

950 - Ferdo Šišić: Franjo barun Trenk i njegovi panduri. Istorička rasprava. Zagreb, 1900.

20 EUR

951 - Stjepan Širola: Kulturno slavlje u Požegi (18. VI. 1911.) Zagreb, 1911.

10 EUR

952 - Stjepan Pavičić: Vukovska župa u razvitku svoga naselja od XIII. do XVIII. stoljeća I. Zagreb: JAZU, 1940.

30 EUR

953 - Obavijest praktičnog liječnika Šišmana Söjtörija da se nastanio u Slavonskom Šamcu, 1893. godine.

20 EUR

954 - OSIJEK: reklamna razglednica za “Hrvatski list”, 1938. godine.

20 EUR