Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 19:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 53 - Knjige, zemljovidi, plakati

Slovenija

1035 - Anton Krempl: Branje od tih v' kmetizhke kalendre poştavlenih ino nekerih drugih şvetnikov. V Gradzi: natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev, 1833.

250 EUR

1036 - Narodni koledar in letopis Matice Slovenske za leto 1868. Ljubljana: Izdala in založila Matica Slovenska, 1867.

70 EUR

1037 - Jurnej pl. Andrejka: Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini 1878. Celovec: Družba sv. Mohorja v Celovcu (I. snopič), 1904.

20 EUR

1038 - Catalogus Cleri et beneficiorum ecclesiasticorum dioecesis Labacensis ineunte anno MCM.

30 EUR

1039 - Anton Janežič: Deutsch-slovenisches Hand-Wörterbuch. Klagenfurt: Buchdr. der ST. Hermagoras-Bruderschaft, 1905.

30 EUR

1040 - August Šenoa: Zadnja kmečka vojska. Ljubljana: Katoliška bukvarna, 1907.

15 EUR

1041 - V. Bohinec, S. Kranjec, K. Dobida: Naše morje. Celje, 1933.

8 EUR

1042 - Miroslav Krleža: Balade Petrice Kerempuha. Ljubljana, 1936. Prvo izdanje

90 EUR

1043 - Janez Vajkard Valvasor: Topografija vojvodine Kranjske. Ljubljana, 1970.

90 EUR

1044 - RAZLGLEDNICA, Kazina na Jezerskem. Razglednicu poslao Mirko Spiller hrvatskom skladatelju Blagoji Bersi, 1926. godine.

20 EUR