Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 3:01
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 53 - Knjige, zemljovidi, plakati

Knjige i časopisi

561 - Franjo Rački: Odlomci iz državnog prava hrvatskoga za narodne dynastie. Beč: Troškom K. Stošića, 1861.

60 EUR

562 - Sebastijan Franković: Bogoljubna razmišljanja verhu muke Gospodinove. Rim, 1861.

400 EUR

563 - Vjenceslav Zaboja Marik: Crtice i pripoviesti o životinjah. Zagreb, 1861.

50 EUR

564 - Bogoslav Šulek: Hrvatsko-ugarski ustav ili konstitucija. Zagreb: Brzotiskom Antuna Jakića, 1861.

40 EUR

565 - Dnevnik sabora Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hervatske i Slavonije godine 1861. I – II.

90 EUR

566 - Spisi saborski sabora Kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od god. 1861. Svezak I-II. Zagreb: narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja, 1862.

40 EUR

567 - Fra Grgo Martić: Osvetnici I-III. Zagreb, 1861-63.

35 EUR

568 - Antunu Kanižlić: Sveta Rožalija panormitanska divica. Požega, 1863. Drugo izdanje.

100 EUR

569 - Mijat Stojanović: Spisi za puk (knjiga 1). Zagreb: Brzotiskom i nakladom A. Jakića, 1865.

25 EUR

570 - Matija Mesić: Život Nikole Zrinjskoga Sigetskog junaka. Zagreb: Matica ilirska, 1866.

80 EUR

571 - Bogoslav Šulek: Naše pravice. Zagreb: Tiskom Dragutina Albrechta, 1868.

80 EUR

572 - Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za povjesticu jugoslavensku. Zagreb: izdalo Društvo za jugoslavensku povjestnicu i starine, Dragutin Albrecht, 1868.

40 EUR