Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.3.2021. 16:06
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 56 - Knjige, zemljovidi, plakati

Crna Gora

1043 - Poluotok SVETI STEFAN, litografija poluotoka u Crnoj Gori. Litog. v Sandmann. 19. stoljeće.

50 EUR

1044 - P. Ahrens: BUDVA. Lloyd, Trst oko 1875.

30 EUR

1045 - Sima Popović: Osvojenje Nikšića. Novi Sad, srpska narodna zadružna štamparija, 1880.

30 EUR

1046 - CRNA GORA, reklama FRANCK oko 1910.

20 EUR